Weer
15 °

Keramiek

Geen voorkennis vereist | Uurroosters | Online inschrijven
Acht uur per week (twee lesmomenten) gedurende vijf studiejarenKeramiek: gebakken klei, gevormde aarde hard gemaakt door het vuur.
In dit atelier verleggen we de grenzen van het medium klei en wordt de louter ambachtelijke benadering in vraag gesteld. Technieken, eigen aan het medium, en kennis van de vaktechnologie, zijn in het programma geïntegreerd. Toch blijft de relatie techniek-inhoud een van de voornaamste aandachtspunten.
Je leert uitdrukking geven aan wat zich innerlijk beweegt. In functie van het idee of thema wordt een techniek en materiaal gekozen en wordt er nagedacht over kleur en presentatie. Keramiek is geëvolueerd tot een autonome kunstvorm met ontzettend veel mogelijkheden: muraal werk, gebruiksgoed, sculpturaal werk, installaties en design. Deze werken worden met de hand gevormd, gedraaid, gegoten in moules en gehard door het vuur in een veld- of gasoven of een elektrische oven.
Een boeiende ontdekkingstocht met aarde, water, lucht en vuur!

In het tweede en derde jaar volg je de cursus kunstgeschiedenis.