Weer
15 °

Initiatie dans | 6-7j

1 uur per week  | Uurroosters | Online inschrijven
Vervolgopleiding: Klassieke dans

Leg nu al de creatieve grondvesten voor later! Via dans en beweging stimuleren we je om je eigen mogelijkheden te ontdekken. We vertrekken hiervoor vanuit jouw eigen belevings- en leefwereld. Hier geen commerciële tv-dansjes, maar een basis klassiek ballet, lichaamsbewustzijn, ritme en coördinatie op een leuke manier.

Deze cursus is op maat van kinderen van 6 of 7 jaar (eerste of tweede leerjaar).

Meisjes die initiatie dans volgen, hebben een danspakje nodig. De leerkracht licht je hier verder over in.