9 juni, 2018

Start inschrijvingen 2018-2019

De inschrijvingen voor komend schooljaar gingen van start! Zoals je weet, brengt het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs, dat in september van kracht wordt, heel wat veranderingen teweeg. Dat heeft zijn gevolgen voor de (online) inschrijvingen. Zo zal voorlopig enkel het merendeel van de huidige leerlingen kunnen inschrijven via Mijn Academie. Nieuwe leerlingen, of leerlingen die op Mijn Academie de melding krijgen dat ze online niet kunnen inschrijven, zijn welkom in het secretariaat of via T 050 630 850. Dat secretariaat blijft nog open t.e.m. woensdag 4 juli en sluit dan de deuren tot maandag 20 augustus.

Uurroosters

Je kan alle uurroosters muziek, woordkunst, beeldende kunsten en dans raadplegen via onze website. Je zal merken dat heel wat vakken en opleidingen van naam of zelfs van inhoud veranderden. Tekst en uitleg bij die vakken vind je op de website terug, die helemaal herwerkt werd in het licht van het nieuwe decreet. Heb je vragen over je lessenpakket? Je leerkracht of het secretariaat helpen je graag verder.

Op sommige uurroosters werd de kolom mijnacademie.be voorzien. Daarin lees je de administratieve code die je nodig hebt om op Mijn Academie de juiste keuze te kunnen maken voor je inschrijving.

Betalingen

Wie via Mijn Academie inschrijft, kan ook meteen online betalen. Wie via het secretariaat inschrijft, kan ter plaatse met Bancontact betalen of achteraf via Mijn Academie. Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je je volledige opleiding betaald hebt.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een sociale vermindering van het inschrijvingsgeld? Op onze website kun je nalezen welke attesten door het ministerie van onderwijs aanvaard worden, en aan welke voorwaarden die moeten voldoen. Natuurlijk kun je met je vragen ook altijd in het secretariaat terecht.

Academiereglement en APP

Het nieuwe decreet schrijft voor dat leerlingen - vóór ze zich kunnen inschrijven - het academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project of kortweg APP moeten goedkeuren. Beide teksten kun je op de website nalezen.

Schrijf je online in, dan moet je die goedkeuring geven voor je aan je inschrijving kan beginnen. Kom je langs in het secretariaat, dan kan je ter plaatse een document ondertekenen. Schrijf je telefonisch in, dan moet je nog eens langs het secretariaat passeren om je handtekening te zetten.

Daarnaast polsen we ook hoe je tegenover het gebruik van gericht beeldmateriaal (zoals portretfoto's) van jou of je kind staat.