16 mei, 2018

Inschrijvingen 2018-2019

In september treedt het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs in voege, dat uitgaat van een toekomstgericht dko dat spoort met hedendaagse tendensen in de kunsten. Tegelijk laat het decreet veel vrijheid voor de artistieke en pedagogische visie van leerkrachten en directeurs. Meer flexibiliteit in de opbouw van de leertrajecten en de vakken die de leerlingen moeten volgen laten het dko beter aansluiten bij de verschillende leerverwachtingen van leerlingen, hun tijdsbesteding en hun artistieke smaak. De afgelopen maanden werd heel hard gewerkt aan de programmatie van volgend schooljaar. De komende weken zullen de uurroosters op punt gesteld worden en de inschrijvingen opgestart. Er volgt dan niet alleen een extra nieuwsbrief met tekst en uitleg bij die inschrijvingen, maar ook een gepersonaliseerde e-mail naar elke leerling met zijn of haar mogelijke vervolgtrajecten.